Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia kierowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

W klasach I – III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć będzie rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, wyrównanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

W klasach IV – VI szkoły podstawowej celem zajęć będzie głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

 

Realizator:

Stowarzyszenie SIMUL   Miejsce: OPS ul.Prawnicza 54

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress