Streetworking

CO TO JEST?

Streetworking jest metodą pracy silnie opierającą się na środowisku, szacunku i tolerancji wobec ludzi bez względu na ich sytuację życiową. Pedagożki i pedagodzy ulicy docierają do odbiorców, którzy nie są objęci pomocą instytucjonalną. Stanowią oni pierwsze i ostatnie ogniwo edukacji i pomocy społecznej, w chwili, gdy inne metody zawiodły.

Pracując na ulicy, przebywają w naturalnym środowisku dzieci i młodych dorosłych, którzy z różnych powodów nie są beneficjentami zajęć pozalekcyjnych, świetlic. Proponują alternatywną formę spędzania wolnego czasu. W trakcie pracy z grupą, nawiązują więź z podopiecznymi, której fundamentem są takie wartości jak zaufanie, wsparcie, akceptacja i bliskość. Działają na rzecz pozytywnych zmian w życiu dzieci i młodzieży, są pomostem między światem młodych ludzi, a światem dorosłości, operują językiem i jednych i drugich, dzięki czemu są ogniwem, które łączy.

METODY PRACY:

Streetworking oferuje wiele możliwości pracy z grupą – w ich wyborze najważniejszym czynnikiem są potrzeby odbiorców projektów. Oprócz pracy psychoedukacyjnej, proponujemy animacje podwórkowe, wyjścia, gry etc.

CELE I MISJA:

Pracę metodą streetworkingu cechują elementy takie jak: motywowanie, działanie na rzecz pozytywnych zmian, towarzyszenie, edukacja społeczna, zaangażowanie. Pełnimy rolę pozytywnych dorosłych, którym dziecko czy młody dorosły może zaufać bez obaw o konsekwencje, osądzanie czy brak akceptacji. Naszą rolą jest stworzenie pomostu między ulicą a instytucją poprzez pracę u podstaw.

NASI STREETWORKERZY:

Aniela Presko (pracuje na terenie Starego Ursusa)

Coach , pedagog, instruktor.

Na co dzień wychowawca, pedagog  resocjalizacyjny, coach. Ukończyła Akademie Coachingu Joanny Flanagan w 2015r., pedagogikę resocjalizacyjną na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie w 2011r. jak również  Studium Kształcenia Animatorów Kultury o specjalności – taniec w 2005r.   Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym Romowie w Polsce.

 

 

Marcin Redzicki (pracuje na terenie Starego Ursusa)

Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2002 r.) i podyplomowego studium rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami w zakresie zarządzania nieruchomościami Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.).

Od marca 2004 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na stanowiskach: pracownik socjalny, st. pracownik socjalny, p.o. kierownika Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, koordynator projektu EFS.

Obecnie starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty, koordynator Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

W latach 2008-2012 kurator społeczny IV Zespołu Kuratorskiej służby społecznej przy Sądzie Rejonowym dla m. st. W-wy.

Posiada doświadczenie i szeroki zasób wiedzy zdobyte w pracy zawodowej oraz na licznych kursach i szkoleniach tematycznie związanych z zakresem wykonywanych obowiązków oraz doświadczenie w pracy z indywidualnym człowiekiem i grupą.

 

Katarzyna Lipińska (pracuje na terenie Ursusa Niedźwiadek)

Absolwentka stacjonarnych dwustopniowych studiów magisterskich  na Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na Kierunku Nauki o Rodzinie o specjalizacji pracownik socjalny oraz mediacje rodzinne.

Dyplomowany arteterapeuta.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy ze środowiskami wykluczonymi społecznie, osoby bezdomne, dzieci, rodziny.

Czynny nauczyciel przedmiotowy w szkole podstawowej.

Miłośniczka sztuki ulicy, street- artu oraz graffiti.

Realizatorka wielu projektów kulturalnych na terenie m.st Warszawy.

 

Łukasz Matera   (pracuje na terenie Ursusa Niedźwiadek)

Absolwent stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku: Pedagogika Specjalna W Zakresie Profilaktyki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika w Zakresie Resocjalizacji Społecznie Nieprzystosowanych na WSPR Pedagogium.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako twórca świetlicy środowiskowej w Wawrze, pedagog ulicy dzielnicy Wawer jak i miasta Legionowo, wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym prowadząc grupę usamodzielnienia.

Mistrz Europy w tańcu Irlandzkim- finalista mistrzostw świata, założyciel zespołu Tańca irlandzkiego Treblers, solista widowiska muzyczno tanecznego Touch of Ireland.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress