Streetworking

CO TO JEST?

Streetworking jest metodą pracy silnie opierającą się na środowisku, szacunku i tolerancji wobec ludzi bez względu na ich sytuację życiową. Pedagożki i pedagodzy ulicy docierają do odbiorców, którzy nie są objęci pomocą instytucjonalną. Stanowią oni pierwsze i ostatnie ogniwo edukacji i pomocy społecznej, w chwili, gdy inne metody zawiodły.

Pracując na ulicy, przebywają w naturalnym środowisku dzieci i młodych dorosłych, którzy z różnych powodów nie są beneficjentami zajęć pozalekcyjnych, świetlic. Proponują alternatywną formę spędzania wolnego czasu. W trakcie pracy z grupą, nawiązują więź z podopiecznymi, której fundamentem są takie wartości jak zaufanie, wsparcie, akceptacja i bliskość. Działają na rzecz pozytywnych zmian w życiu dzieci i młodzieży, są pomostem między światem młodych ludzi, a światem dorosłości, operują językiem i jednych i drugich, dzięki czemu są ogniwem, które łączy.

METODY PRACY:

Streetworking oferuje wiele możliwości pracy z grupą – w ich wyborze najważniejszym czynnikiem są potrzeby odbiorców projektów. Oprócz pracy psychoedukacyjnej, proponujemy animacje podwórkowe, wyjścia, gry etc.

CELE I MISJA:

Pracę metodą streetworkingu cechują elementy takie jak: motywowanie, działanie na rzecz pozytywnych zmian, towarzyszenie, edukacja społeczna, zaangażowanie. Pełnimy rolę pozytywnych dorosłych, którym dziecko czy młody dorosły może zaufać bez obaw o konsekwencje, osądzanie czy brak akceptacji. Naszą rolą jest stworzenie pomostu między ulicą a instytucją poprzez pracę u podstaw.

NASI STREETWORKERZY:

Aniela Presko (pracuje na terenie Starego Ursusa)

Coach , pedagog, instruktor.

Na co dzień wychowawca, pedagog  resocjalizacyjny, coach. Ukończyła Akademię Coachingu Joanny Flanagan w 2015r., pedagogikę resocjalizacyjną na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie w 2011r. jak również  Studium Kształcenia Animatorów Kultury o specjalności – taniec w 2005r.

 

 

 

Marcin Redzicki (pracuje na terenie Starego Ursusa)

Absolwent studiów magisterskich w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2002 r.)

Od marca 2004 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na stanowiskach: pracownik socjalny, st. pracownik socjalny, p.o. kierownika Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, koordynator projektu EFS, koordynator grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty, koordynator Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

W latach 2008-2012 kurator społeczny IV Zespołu Kuratorskiej służby społecznej przy Sądzie Rejonowym dla m. st. W-wy.

 

 

Agnieszka Kułach  (pracuje na terenie osiedla Niedźwiadek)

pedagog, animator czasu wolnego, instruktor dramy, socjoterapeuta

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP oraz kursy dramy i socjoterapii. Od 12 lat pracuje stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia artystyczne, rozwojowe i inne oraz organizując bliższe i dalsze wycieczki o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

 

 

Beata Szczygielska  (pracuje na terenie osiedla Niedźwiadek)

psycholog, wychowawca

Ukończyła KUL na wydziale psychologii  o specjalności: psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji. Specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. Lubi pracę z tzw. trudną młodzieżą, której za trudną nie uważa. Prowadzi zajęcia stacjonarne, wspiera, towarzyszy, pomaga.

sochi travelsunnic

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress