Działania w projekcie

Jak zamierzamy działać aby sprostać wyzwaniem projektu:

– pracę zaczniemy od nawiązywania kontaktu z dziećmi i ich rodzinami. Postaramy się stworzyć szczere więzi i zdobyć ich zaufanie (asystenci dziecka i rodziny, streetworkerzy, pracownicy OPS)

– na tej bazie będziemy stawiać dalsze kroki – kierować dzieci i ich rodziców na odpowiednie zajęcia w ramach partnerstwa i działalności placówek publicznych (harmonogram działań),

– będziemy systematycznie monitorować postępy, wdrażać  w projekcie konieczne zmiany i towarzyszyć podopiecznym starając się o ich coraz większą samodzielność i samosterowność (koordynatorzy wraz z zespołem specjalistów  pracujących w projekcie).

 

Proces jest długotrwały, ale według naszych doświadczeń i wiedzy, w dużym stopniu skuteczny. Długi czas trwania projektu sprzyja podjęciu takiego zadania.

 

Początkową pracę wykonają głównie szkolni asystenci rodziny, streetworkerzy oraz koordynatorzy organizacji.  Jednocześnie lub stopniowo będziemy realizować poszczególne zadania opisane w Ofercie:

 • zajęcia wyrównawcze, szkolne koła zainteresowań
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia psychoedukacyjno – profilaktyczne dla uczniów (indywidualne wsparcie psychologa)
 • terapia dla dzieci z orzeczeniem/opinią PPP lub innym wskazaniem do indywidualnej pracy indywidualnej
 • diagnoza i terapia SI oraz turnusy terapeutyczne
 • warsztaty: socjoterapia oraz trening zastępowania agresji
 • zajęcia sportowe usprawniające,
 • gry i zabawy z elementami korektywy,
 • zajęcia aikido dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia hobbystyczne (RPG, robótki ręczne, Klub Miłośników Japonii)
 • turystyka – Klub Podróżnika,
 • turnieje sportowe
 • praca uliczna –  podwórkowa (streetworking)
 • asystent rodziny,
 • poradnictwo rodzinne dla dorosłych (różni specjaliści)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress