Asystent rodziny

Praca asystenta będzie polegała na pomocy we wzmacnianiu i wzbudzaniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji wyznaczonych przez nią celów. Pomocy w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, motywowaniu do podjęcia działań oraz do kontynuowania podjętych już działań, pracy nad podnoszeniem własnej wartości. Informowaniu, gdzie i w jaki sposób można szukać pomocy m. in. pomocy w redagowaniu pism, wspieraniu, motywowaniu, pomocy w planowaniu (budżet, dzień, czas wolny).

 

Pedagog, animator

Izabela Gromek – ukończyła studia pedagogiczne o kierunku doradztwo zawodowe i polityka socjalna. Swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych w zakresie coachingu. Doskonali swoje umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu pracy z rodziną, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Warsztacie Terapii Zawodowej w Łomży, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności oraz poradnictwo i konsultacje o charakterze wspierającym dla uczestników i ich rodzin. Następnie swoje umiejętności prowadzenia różnorodnych form terapii zajęciowej doskonaliła w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ursusie. Pracowała w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, gdzie poznałam tradycje i kulturę Romów. Obecnie swoja pracę koncentruje na pomocy rodzinie. Od dwóch lat pracuje jako asystent rodziny, dzięki swojej wiedzy oraz umiejętnościom potrafi towarzyszyć rodzinie w optymalnym rozwoju oraz wspierać w wyznaczaniu i realizacji nowych celów.

 

Realizator:

Stowarzyszenie SIMUL  Miejsce: OPS ul.Prawnicza 54

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress